Ce și unde se învață pentru agricultura europeană a viitorului

Recent, COPA COGECA, organizație reprezentativă la nivel european, a făcut public un manifest în care arată schimbările pe care le doresc fermierii europeni de la viitoarea politică agricolă comună. Printre altele, se propune o simplificare a birocrației în sectorul agro-alimentar, alocarea unui buget european mai mare pentru agricultură și întărirea poziției comisarului de specialitate în cadrul Comisiei Europene.

În contextul protestelor fermierilor europeni din primele luni ale anului și al alegerilor pentru Parlamentul European, schimbările propuse de fermieri devin importante. Va fi ascultată vocea fermierilor?

Se vor găsi mijloacele administrative și financiare, la nivel european și național, pentru ca planurile naționale strategice să fie aplicate în concordanță cu cererile producătorilor agricoli?

De asemenea, rămân pe agenda europeană și națională teme precum reînnoirea generațională, dar și necesitatea unei educații practice și a unor politici favorabile care să faciliteze accesul tinerilor la finanțare și terenuri agricole.

Guvernul României a demarat în urmă cu câțiva ani un program de modernizare a liceelor cu profil agricol.Programul constă în dotarea cu mijloace tehnice și cu o nouă bază materială a unităților de învățământ. De asemenea, se dorește darea în folosință a unor suprafețe de teren pe care liceele să își poată dezvolta feme didactice și de cercetare.

Finanțările europene sunt direcționate și către tinerii antreprenori din agricultură sau către tinerii care doresc să se stabilească în mediul rural.

Sunt teme puse în discuție la dezbaterea organizată de RFI România la Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” din Alexandria.

Moderatori: Constantin Rudnițchi și Andreea Orosz