Dispare fermierul activ, va fi plătit fermierul veritabil

Fermieri langa un staul de vite

După 2020, banii europeni vor fi direcționați numai către ”fermierii veritabili”, dispărând sintagma ”fermier activ”, anunță noul Regulament European.

Pornind de la acest cadru, statele membre ar trebui să definească, în propriile planuri strategice ale Politicii Agricole Comune, care fermieri nu sunt considerați fermieri veritabili. Acest lucru se va face în funcție de condiții precum evaluări ale veniturilor, forța de muncă ocupată în fermă, obiectul de activitate al societății și intrările în registre.

O astfel de definiție nu trebuie să excludă sprijinirea fermierilor care desfășoară mai multe activități, mai exact a fermierilor care desfășoară activități agricole, dar sunt implicați totodată în activități în afara propriilor ferme, deoarece multiplele lor activități consolidează adesea structura socioeconomică a zonelor rurale.

În planurile strategice ale statelor membre UE, ”fermierii veritabili” trebuie definiți astfel încât să se garanteze că subvențiile, plățile directe, nu ajung la cei pentru care activitatea agricolă constituie doar o parte nesemnificativă din totalul activităților lor economice sau a căror activitate profesională principală nu este agricolă, dar să nu fie excluși de la plată fermierii care desfășoară mai multe activități.

Jurnal Rural

Producătorii de legume și fructe care nu au mai putut exporta în Rusia, din cauza embargoului, pot fi despăgubiți de stat cu suma maxină de 200.000 de lei fiecare.

Este vorba de un sprijin financiar excepțional acordat fermierilor români din Fondul European de Garantare Agricolă, prin bugetul Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2018.

Beneficiarii acestui sprijin sunt organizaţiile de producători recunoscute din sectorul legume - fructe și producătorii individuali din sectorul fructe. Ajutorul este unul temporar și va fi plătit prin APIA până la 30 septembrie 2018. Fermierii locali care nu au mai putut exporta în Rusia au optat pentru măsura de retragere de pe piaţă, în vederea distribuirii gratuite și au notificat Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură specificând produsele – mere, și cantitățile. La rândul ei, APIA a notificat la Comisia Europenă produsele, cantitățile și sumele pentru măsura de retragere de pe piață în vederea distribuirii gratuite.

Atestare internațională pentru Bălțata Românească

Asociaţia Crescătorilor de Vaci ”Bălţată Românească” tip Simmental a primit certificatul de recunoaştere internaţională pentru registrul genealogic. În acest fel, România se alătură statelor care deţin registre genealogice pentru rasele din tulpina Simmental şi nu numai.

Această afiliere înseamnă recunoaşterea oficială a faptului că România deţine un Registru Genealogic pentru rasa Băltaţa Românească, dar și existenţa unui program de ameliorare a rasei care respectă standardele internaţionale conform certificatului obţinut. În plus, apare posibilitatea de a vinde pe noi pieţe ca urmare a evidenţierii potenţialului genetic  la taurinele din rasa Bălţata Românească.

Asociaţia Crescătorilor de Vaci ”Bălţată Românească” tip Simmental are peste 135.000 de membrii înscrişi în Registrul Genealogic, care deţin un număr de peste 400.000 de taurine din rasa Bălţata Românească.

Ministrul Daea la Consiliul AGRIFISH

Ministrul Petre Daea este la Luxemburg, la reuniunea Consiliului Agricultură și Pescuit, una din temele importante pe agendă fiind viitorul PAC și felul în care vor fi acordate subvențiile în agricultură după 2020. Vorbind în numele fermierilor locali, Petre Daea a spus deja că România nu este de acord cu propunerea Comisiei Europene de plafonare a plăților comunitare. ”Noi considerăm că actuala alocare din Cadrul Financiar Multianual nu răspunde proiectelor noastre şi obiectivelor pe care ni le-am propus. Scăderea plafonului pentru cei doi piloni, coroborată cu modul de acordare a subvenţiilor, creează îngrijorare pentru fermierii români. Plafonarea nu este sustenabilă pentru România. Aceasta va afecta profund performanţa la nivelul fermelor care asigură fondul de marfă necesar alimentării pieţei”, susține ministrul Daea.

Să amintim că în viitorul exercițiu financiar, Comisia Europeană are de gând să schimbe parțial modul de acordare a subvențiilor și să acorde o atenție sporită practicilor de protecție a mediului și climei. Astfel, plățile directe vor fi condiționate de cerințe mai stricte, iar statele  membre vor trebui să pună la punct scheme ecologice concrete.

Mai mult, Comisia plănuiește să plafoneze plățile directe la cel mult 100.000 de euro pe exploatație, lucru care îi dezavantajează pe marii fermieri.

Atenție la termenele din contracte

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale recomandă beneficiarilor PNDR 2020 să fie mai atenți atunci când încheie și semnează contracte cu furnizorii de echipamente, utilaje și mașini agricole specializate.

Am identificat disfuncționalități în ceea ce privește livrarea de către furnizori a echipamentelor, utilajelor și mașinilor agricole finanțate cu fonduri nerambursabile. Recomand ca beneficiarii PNDR să acorde o atenție deosebită stipulării foarte clare în contract a unor termene și condiții de livrare a bunurilor. Livrarea cu întârziere prelungește implicit și termenul de implementare al proiectului, termen asumat de către beneficiar prin contractul de finanțare”, avertizează Adrian Chesnoiu, directorul general al AFIR.