Fondurile scad în agricultură, dar o să fie bine, crede Comisia Europeană

Pentru noul exercițiu financiar al PAC, Comisia Europeană anunță că bugetul va scădea cu cel puțin 10%, însă promite că Politica Agricolă Comună va fi simplificată și că fondurile europene vor fi acordate într-un mod mai flexibil.

Comisia Europeană propune ca alocarea financiară pentru noul PAC să fie de circa 365 miliarde de euro, adică 28,5% din întregul buget al UE pentru anii 2021 – 2027.

Procentul ce va fi acordat agriculturii este mai mic în condițiile în care actuala Politică Agricolă Comună a beneficiat de 407 miliarde de euro, adică peste 37% din bugetul comunitar. Fiecare stat membru al Uniunii va trebui să pună la dispoziție scheme ecologice prin care să îi sprijine pe fermieri să facă mai mult decât impun cerințele obligatorii și care să fie finanțate cu o parte din alocările lor naționale destinate plăților directe.

Astfel, plățile directe vor fi condiționate de cerințe mai stricte privind mediul și clima. Un procent de cel puţin 30 % din fiecare alocare națională pentru dezvoltarea rurală va fi dedicat măsurilor legate de mediu și climă, precizează Comisia Europeană.

 Se preconizează că 40 de procente din bugetul general al PAC vor contribui la acțiuni climatice. Pe lângă posibilitatea de a transfera 15% între piloni, statele membre vor dispune și de posibilitatea de a transfera încă 15% de la pilonul 1 la pilonul 2 pentru cheltuieli cu măsurile legate de climă şi mediu, fără cofinanțare națională.

 De asemenea, un obiectiv al Comisiei Europene îl reprezintă o mai bună utilizare a cunoștințelor și inovării. Astfel, PAC modernizată va profita de avantajele oferite de toate tehnologiile de ultimă oră și de cele mai recente inovații, ajutându-i astfel atât pe fermieri în munca lor, cât și administraţiile publice, în special prin rezervarea unui buget de 10 miliarde de euro din programul de cercetare Orizont Europa pentru proiecte de cercetare și inovare în sectoarele alimentar, agricol, al dezvoltării rurale și al bioeconomiei, încurajarea statelor membre să utilizeze volume mari de date și tehnologii noi pentru controale și monitorizare, intensificarea digitalizării vieții rurale, de exemplu prin extinderea accesului la bandă largă în regiunile rurale.