Lemnul, o nouă abordare economică europeană

Programele europene care vizează spațiul rural și protecția mediului prevăd folosirea lemnului pentru lucrările de amenajare energetică a clădirilor. Desigur, lemnul ar trebui utilizat din păduri exploatate în mod durabil. 

În același timp, în România, 3,5 milioane de locuințe, cu precădere din mediul rural, folosesc lemnul în calitate de combustibil. Este o utilizare neeconomică și lipsită de eficientă energetică. De aceea, România caută soluții pentru a înlocui utilizarea lemnului de foc sau pentru a-l folosi mult mai eficient.

Invitaţi: Cătălin Tobescu, director executiv FORDAQ România, comunitatea forestierilor, și Mihaela Ghergişan, corespondent RFI la Bruxelles.

Jurnal Rural

Agenţia Domeniilor Statului care gestionează suprafeţele de teren agricol aflate în domeniul public, scoate la licitaţie aproximativ 750 de hectare pentru concesiune, iar tinerii de până în 40 de ani cu studii agricole pot obţine maximum de 50 hectare de teren arabil, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 54/2020.

Doar 29% din populaţia rurală are vârsta între 18 şi 41 de ani şi doar 11% dintre fermieri au sub 40 de ani, de aceea se extinde programul de instalare a tinerilor fermieri, pentru care s-au alocat 520 milioane de euro în următorii şapte ani. Tinerii fermieri vor putea concesiona până la 50 de hectare de teren agricol“, a declarat Adrian Oros, ministrul agriculturii.

Agricultura și industria alimentară vor avea programul lor de credite garantate de stat

IMM-urile din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii și sectorului alimentar vor avea un subprogram dedicat în cadrul programului IMM INVEST. Programul se va numi Agro IMM Invest, iar pe baza lui companiile agricole vor putea beneficia, suplimentar sprijinului financiar acordat în cadrul programului IMM INVEST, de un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat, potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor. Măsura are ca scop susținerea accesului la credite.

Astfel, suplimentar sprijinului financiar acordat în cadrul programului IMM INVEST, prin subprogramul AGRO IMM INVEST va fi acordat un grant nerambursabil de maximum 10% din valoarea creditului garantat cu condiția încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii. De asemenea, plafonul este de 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în domeniul producției primare de produse agricole și respectiv 800.000 euro pentru fiecare IMM din sectorul alimentar.

Ajutorul de stat pentru sectorul vitivinicol poate fi accesat

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) a început să primească solicitări pentru plata ajutorului de stat destinat susţinerii activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19.

Schema de sprijin va fi aplicată la nivel naţional de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. Solicitanţii vor depune o singură cerere de solicitare a ajutorului de stat în perioada 4 - 14 decembrie 2020 inclusiv, la Centrul Judeţean APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, pe raza căruia îşi au domiciliul sau sediul social.

Bugetul alocat acestei scheme este de 59,5 milioane de lei şi se asigură de la buget. Plata ajutorului de stat se va efectua până la data de 31 decembrie 2020. Cuantumul ajutorului de stat acordat este egal cu echivalentul, în lei, a 500 euro/ha. Totodată, valoarea totală ce poate fi acordată unui beneficiar nu va putea depăși echivalentul în lei a 100.000 euro.

Condiții tot mai grele pentru fermierii francezi

În Franța, fermierii sunt din ce în ce mai puțini, iar profesia mizează pe personal tot mai îmbătrânit, arată o analiză a Institutului de Statistică de la Paris, referitoare la anul 2019. În plus, condițiile de muncă în sectorul agricol sunt mai dificile decât în alte domenii.

Franța are aproximativ 400.000 de fermieri, reprezentând doar 1,5% din totalul locurilor de muncă din țară, de patru ori mai puține față de acum 40 de ani. În anul 1982, proprietarii și salariații din agricultură și industria alimentară erau, în total, 1,6 milioane persoane, adică 7,1% din totalul locurilor de muncă. 

Totodată, în ultimii 40 de ani a avut loc o scădere a procentajului de femei care lucrează în sectorul agricol. În ceea ce privește piramida vârstelor, 55% dintre fermierii francezi au peste 50 de ani, iar 13% au vârste mai mari de 60 de ani. În schimb, doar 1% dintre fermieri au sub 25 de ani. De asemenea, fermierii au în medie un nivel mai redus de educație decât media de la nivel național: în anul 2019, numai 26% din lucrătorii în agricultură au absolvit o instituție de învățământ superior. 

Analiza arată că marea majoritate a fermierilor lucrează în weekend. Anul trecut, 88% dintre aceștia au lucrat cel puțin o sâmbătă din lună și 71% cel puțin o duminică.
În plus, timpul de lucru săptămânal al agricultorilor a fost în medie de 55 de ore, în comparație cu 37 de ore, în medie, pentru angajații din economie.